[RERUN] Bronze Match / China vs Serbia / 2017 Volleyball World Grand Prix

จีน vs เซอร์เบีย / วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2017 ชิงถี่ 3 Bronze Match / China vs Serbia / 2017 Volleyball World Grand Prix